traukėjas

traukėjas
traukė́jas (-is), -a smob. (1) NdŽ, -à (3) Š, DūnŽ, traukė̃jas, -à Rtr, ; L207,735 1. kas už ko paėmęs jėga stengiasi artinti savęs link ką tvirtai laikomą, besilaikantį: [Virvės] traukėjai turi jausti vienas kitą, žinoti, kada vieningai pulti, o kada gintis sp. 2. kas suėmęs (ppr. jėga) šalina ką: Dantų traukėjas pamatė gražią merginą ir netikėtai ją užkalbino .prk. kas prievarta ima, plėšia: Piningų traukėjaĩ tie velniai Jdr. 3. kas ką velka, tęsia paskui save (dirbdamas): Tinklo traukėjas . Tempėjas, traukėjas, tąsytojas, tas, kurs visomis pajėgomis dirba L747. Valgykite, sūneliai, dalgio traukėjėliai . 4. kas ką velka, tęsia, veža (ratus, žagrę ir pan.): Tas mano arkliukas – žemaitukas, mažiutis, bet traukėjas buvo Grz. Tik oda ir kaulai tas jo žagrės traukėjas (apie kuiną) J.Paukš. 5. kas iš vidaus ką ima, kelia, tempia: [Linų] traukėjai, pamatę [linmarkoje] negyvą žmogų, labai nusigando . 6. kas suka (girnas): Nėr girnų malėjėlio, nėr girnų traukėjėlio LTR(Onš). 7. kas veža, gabena ką: Miško traukėjai . Mūsų [medžių] traukėjai ritina rąstus dalbomis sp. | Vartaunykas buvau žmogus – kningų traukė́jas iš Tilžės Bržr. 8. NdŽ kas muša, traukia, dengia, kala, tempia kuo iš viršaus, kieno paviršių: Geriausia pasitarti su traukėju apie baldų pavidalą ir kaip aptraukti . 9. prk. kas turi traukos jėgą: Žvaigždė traukė́ja NdŽ. Tą nematomą popiergalių traukėją mes pavadinsim elektra Db. 10. Š prk. kas veda, ragina: Vaikiai pirmutiniai traukėjaĩ į peklą DūnŽ. Vienybėn traukėjas . 11. prk. kas į save ima, siurbia, geria: Žilvitis va kur ant prūdo – [v]andenio traukė́jas Grž. Čia [danguje] ne debesys matyti, bet lytaus traukėjaĩ, anų sluoksnys ilgos Dr. 12. mėgėjas gerti, gėrėjas: Traukėjaĩ kraujo spaudimą vis tura Ms. 13. NdŽ kas traukia, fotografuoja, fotografas: Skotas atsišaukęs traukėją nutrauktų nepaprastų žuvų Vr. 14. viliotojas: Palanga piningą traukte trauka, piningų traukėjà Krš. \ traukėjas; atitraukėjas; ištraukėjas; nutraukėjas; partraukėjas; pertraukėjas; pritraukėjas; sutraukėjas; užtraukėjas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • traukėjas — traukėjas, traukėja dkt. Senóvėje gýdydavo dantų̃ traukėjai, barzdaskučiai̇̃, bùrtininkai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • traukikas — traukìkas, ė smob. (2) NdŽ, KŽ 1. kas traukia, tampo (ppr. varpus): Varpininkas, varpų traukìkas KII12. 2. žr. traukėjas 2. ║ prk.: Jie buvo pinigų traukìkai ir išnaudotojai Zp. 3. žr. traukėjas 3: Medžių traukikas rš. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitraukėjas — atitraukėjas, a smob. (1) NdŽ, atitraukėjas, à KŽ kas atitraukia, atitolina. | prk.: Mokslas, mums rodės, ir toliau galės būti atitraukėju visų tų griausmų Vaižg. traukėjas; atitraukėjas; ištraukėjas; nutraukėjas; partraukėjas; pertraukėjas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištraukėjas — ( is Vn), a smob. (1) 1. SD1202 kas ką ištraukia, atima. 2. kas išveža, išgabena: Medžių ištraukėjai ištraukia traktoriais medžius iš miško sp. 3. prk. kas moka ką išgauti, iškvosti, išpešti: Ištraukėjai kalbų (dialektologai) tokie vaikščio[ja]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutraukėjas — nutraukėjas, a smob. (1), nutraukė̃jas, a kas ką nutraukia, panaikina: Muito nutraukė̃jas Kž. traukėjas; atitraukėjas; ištraukėjas; nutraukėjas; partraukėjas; pertraukėjas; pritraukėjas; sutraukėjas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partraukėjas — partraukėjas, a smob. (1) Rtr, NdŽ 1. kas ką partraukia, partempia, parvelka kur. 2. prk. kas liepia, kviečia ką parvykti kur, parkviečia. traukėjas; atitraukėjas; ištraukėjas; nutraukėjas; partraukėjas; pertraukėjas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertraukėjas — pertraukėjas, a smob. (1) NdŽ, KŽ, pertraukė̃jas, a Rtr, KŽ; [K], partraukėjas M kas pertraukia (kalbą): Pertraukėjas kalbos SD299, N. traukėjas; atitraukėjas; ištraukėjas; nutraukėjas; partraukėjas; pertraukėjas; pritrau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritraukėjas — pritraukėjas, a smob. (1); L37 kas ką pritraukia, priartina. traukėjas; atitraukėjas; ištraukėjas; nutraukėjas; partraukėjas; pertraukėjas; pritraukėjas; sutraukėjas; užtraukėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutraukėjas — sutraukėjas, a smob. (1) 1. L130 kas sutraukia, suveržia. 2. kas suima į vieną vietą, sušaukia. | prk.: Ji nuo pat pradžios pasiėmė rolę griausmų ant savęs sutraukėjos Vaižg. traukėjas; atitraukėjas; ištraukėjas; nutraukėjas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtraukėjas — užtraukėjas, a smob. (1) NdŽ kas ką užtraukia, delsia. traukėjas; atitraukėjas; ištraukėjas; nutraukėjas; partraukėjas; pertraukėjas; pritraukėjas; sutraukėjas; užtraukėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”